Zkoušky / Exams

 

ZVOP- základní vlohy ovčáckého psa 

 

ZOP- základní ovladatelnost psa

ZPU 1 - zkouška pracovní upotřebitelnosti 1. stupně 

          - test of working fitness first degree

ZM - zkouška základního minima  (36b. /46b. /48b. )  max. 50b.                                          5.6.2011      

       - test the basic minimum (track/obedience/defense)

BH - zkuška doprovodného psa                                                                                       15.10.2011

ZVV1 - zkouška všestraného výcviku 1. stupně  (94b. /89b. / 84b.) max. 100 b.                  19.11.2011

Spr1 - ipařská obranářská jednička (88 bodů) max. 100b.  viz ZDE                                       27.5.2012

Fpr1 - ipařská stopařská jednička                                                                                      10.6.2012

ZPU 2 - zkouška pracovní upotřebitelnosti 2. stupně 97/79/75                                               2.8.2012

Spr2 - Ipařska obranářska dvojka   (obrany dle IPO-2)  (defence IPO2)                                  8.5.2013

Fpr2 - Ipařská stopařská dvojka (tracking IPO2)                                                                 25.8.2013

Fpr3 Ipařská stopařská trojka (stopa dle IPO-3)                                                                6.10.2013

ZPS 1 - Zkouška psa stopaře 1. stupně                                                                           10.11.2013

IPO-VO                                                                                                                            6.7.2014

IPO - 1                                                                                                                           25.7.2015

IPO - 2                                                                                                                           7.11.2015

 

 

AGILITY 1